حرفه ای در تاسیسات

مشــاوره، فـروش، اجــرا

021 – 66 12 76 68

info@ParsOxinCo.ir

ارتباط با ما

PARS OXIN company

ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی: 

تهران، بازارآهن شادآباد، بلوارالغدیر، خیابان منجیل، نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان رضا، پلاک 209